Disclaimer


Deze website bevat uitsluitend algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Deze informatie heeft geen betrekking op specifieke gevallen en kan niet worden beschouwd als juridisch advies.

Alhoewel deze informatie met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld, staat het COWORKING CAFE er niet voor in dat deze informatie altijd correct of volledig is.

Het COWORKING CAFE aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die ontstaat als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website.

De informatie op deze website is auteursrechtelijk beschermd. Het is dan ook verboden zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van Het COWORKING CAFE de op deze website aangeboden informatie te vermenigvuldigen of te verspreiden.